Lions Club Lodz

Badania profilaktyczne łódzkich dzieci (2)

Lions Club Łódź rozpoczął kolejny projekt lekarskich badań profilaktycznych, skierowany do wszystkich dzieci z łódzkich Domów Dziecka. Tym razem są to badania endokrynologiczne. Pomysłodawcą badań jest nasz kolega klubowy Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński z Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Celem badań będzie ocena, czy dzieci z Domów Dziecka spożywają prawidłową ilość jodu i czy ich tarczyca jest zbudowana prawidłowo. W piątek 23 marca 2019 roku przebadano 20 dzieci. W piątek 23 marca 2019 roku przebadano 20 dzieci. Badania będą kontynuowane w następnych tygodniach. Dzieci przygotowały i wręczyły wielkanocne upominki dla lekarzy.


Lions Club Łódź began another medical prevention project aimed at all children from Łódź Orphanages. This time it is endocrine research. The originator of the research is a member of our Club Prof. PhD Andrzej Lewiński from the Clinic of Endocrinology and Metabolic Diseases at the Medical University of Lodz, Institute of the Polish Mother's Health Center. The aim of the research will be to assess whether children from orphanages consume the correct amount of iodine and whether their thyroid is built correctly. On Friday, March 23, 2019, 20 children were examined. Research will continue in the following weeks. The children prepared and handed Easter gifts to the doctors.


członkowie Lions Club Łódź

 

Rozszerzamy działania - kontynuacja

Lions Club Łódź rozszerzył zakres badań medycznych oferowanych podopiecznym łódzkich domów dziecka podpisując porozumienie z Centralnym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na profilaktyczne badania stomatologiczne dzieci, a w razie konieczności także ich leczenie. Od grudnia 2018 przebadano już ponad 100 dzieci. Badania i leczenie są kontynuowane.


Lions Club Lodz has expanded the range of medical research offered to children from Łódź Orphanagesby signing an agreement with the Central Clinical Hospital of the Medical University in Lodz for prophylactic dental examinations of children and, if necessary, their treatment. More than 100 children have been tested since December 2018. Research and treatment are continued.


członkowie Lions Club Łódź