Lions Club Lodz

Historia ruchu Lions

Historia Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions liczy blisko 100 lat. Założyciel stowarzyszenia - Melvin Jones, prywatny przedsiębiorca z Chicago – w 1917 roku nakłonił członków lokalnego środowiska biznesowego (Business Circle of Chicago) do zaangażowania się w sprawy wykraczające poza aktywność związaną z pomnażaniem majątku. Przekonał ich, iż takie działanie służyć będzie budowaniu wspólnej, lepszej przyszłości i zaproponował oparcie tego zaangażowania o skodyfikowane wartości etyczne.

1917   Melvin Jones zakłada w Chicago pierwszy Klub Lions, pod koniec roku jest ich 23  
1920   pierwszy Klub poza USA - Kanada
1921   przyjęcie obecnego emblematu (dwie lwie głowy i litera „L” w środku)
1926-1927   powstają Kluby w Chinach, Meksyku i na Kubie
1935-1936   powstają Kluby w Kolumbii i Panamie
1945   Lions Clubs International jako jedyna organizacja pozarządowa podpisuje Kartę Narodów Zjednoczonych
1948   pierwszy Klub w Europie - Szwecja
1952   pierwsze Kluby w Japonii i Australii
1957   pierwszy klub LEO - USA
1987   pierwsze Kluby kobiece i mieszane
1989   pierwsze Kluby w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
1989   pierwszy Klub w Polsce - LC Poznań Polska
pierwszy gubernator Okręgu 121 Polska Lion Franciszek Wilamowski