Lions Club Lodz

Motto
WE SERVE (Służymy)
 
Misja
kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, poprzez ofiarowywanie ochotniczej służby, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.

Cele
Każdy z Klubów Lions ma pełną autonomię w wyznaczaniu celów działania, wspierającego osoby, organizacje i instytucje lokalne. Dla osiągnięcia efektu dużej skali, wysiłki poszczególnych Klubów bywają często łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych.
Ponieważ nasze działania mają wspólną  motywację i wynikają z akceptowanej przez wszystkich z nas wizji, łączą nas wspólne cele:
  • szerzenie postaw prospołecznych, uczciwości w sprawowaniu rządów i prowadzeniu biznesu
  • wzmacnianie lokalnych więzi społecznych
  • profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci
  • pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych
  • pomoc w wychowaniu, edukacji, usamodzielnianiu się i wychodzeniu z patologii społecznych
  • wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kształceniu i starcie w dorosłe życie
  • pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmów i katastrof humanitarnych