Lions Club Lodz

   
Lions Club Łódź
zainaugurował swoją działalność 17 czerwca 2016 roku.
Dziś Klub liczy 19 członków, których połączyła chęć działania na rzecz innych ludzi wykorzystując do tego własne umiejętności, wiedzę i możliwości. Działania Klubu są skierowane przede wszystkim do mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin i domów dziecka, która po osiągnięciu pełnoletniości rozpoczyna nowy rozdział swojego życia.
PREZYDENT
KLUBU

Prezydent Klubu w kadencji 2018/2019
Janusz Kaźmierczak