Lions Club Lodz

Pokaz filmowy dla dzieci

W dniu 3 lipca 2019 roku Lions Club Łódź oraz Kino Helios Sukcesja zorganizowali pokazy filmowe dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Trzy różne filmy na pięciu seansach obejrzało prawie 400 dzieci. Każde dziecko na salę kinową weszło z popcornem i colą.


On July 3, 2019, the Lions Club - Łódź and the Helios Cinema Network organized film screenings for children from orphanages and foster families. Fairy tale or movie was watched by almost 400 children. Every child entered the cinema room with popcorn and coke.