Lions Club Lodz

Wsparcie dla Borysew Zoo Safarii

Lions Club Łódź w ramach pomocy dla Borysew Zoo Safari zakupił za sumę 4 tys. PLN bilety dla dzieci z łódzkich domów dziecka. Bilety będą wykorzystane przez dzieci po zakończeniu pandemii.


Lions Club Łódź as aid for the Zoo in Borysew Zoo Safari purchased for the sum of 4,000 PLN tickets for children from orphanages in Łódź. Tickets will be used by children after the pandemic.