Lions Club Lodz

Olimpiada języka migowego

W dniu 6 kwietnia 2019 roku odbyło się wręczenie nagród w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Migowego dla uczniów szkół średnich dla dzieci głuchych i słabo słyszących, która odbyła się w Łodzi. Informujemy z wielką satysfakcją, że Lions Club Łódź był jednym ze sponsorów nagród dla uczestników Olimpiady.


On 6 April 2019, awards were given in the XXII National Olympiad Sign Language for high school students for deaf and hard of hearing children, which took place in Łódź. We are pleased to inform that Lions Club Łódź was one of the sponsors of prizes for the participants of the Olympiad.


członkowie Lions Club Łódź