Lions Club Lodz

Kolejny Dzień Dziecka w Łodzi

W dniu 29 maja 2019 roku Lions Club Łódź oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowali obchody Dnia Dziecka dla wszystkich wychowanków łódzkich domów dziecka. W spotkaniu wzięło udział 300 dzieci. Dzięki naszym staraniom i hojności sponsorów program tego wydarzenia obejmował m.in transport dzieci na tereny ŁSSE oraz następujące atrakcje:

 • zabawy plastyczne i sportowe, gry planszowe, malowanie twarzy oraz ściankę wspinaczkową,
 • pokaz motorów żużlowych i samochodów driftowych,
 • pokazy bolidu solarnego, pojazdu na reakcję chemiczną oraz łazika marsjańskiego,
 • pokaz i naukę tańca Breakdance,
 • pokazy driftu samochodowego,
 • pokazy doświadczeń chemicznych,
 • pokazy udzielania pierwszej pomocy,
 • występ zespołu muzycznego,

Ponadto w czasie trwania wydarzenia dzieci korzystały z poczęstunku w postaci kanapek, kiełbasek z grilla, chłodnych napojów, słodkich przekąsek oraz lodów i cukrowej waty. Dodatkowo każde dziecko otrzymało w prezencie plecak zapełniony zeszytami, soczkami, wodą mineralną, chipsami, środkami higieny osobistej oraz kartę podarunkową TESCO o wartości 40 PLN. 

(zdjęcia @Magdalena Paszko)


On May 29, 2019, the Lions Club Łódź and the Łódź Special Economic Zone organized a Children's Day celebration for all foster children from orphanages in Łódź. 300 children took part in the meeting. Thanks to our efforts and generosity of sponsors, the program of this event included, among others, transport of children to the Lodz Special Economic Zone and the following attractions:

 • plastic and sports games, board games, face painting and climbing wall,
 • demonstration of speedway motorcycles and drift cars,
 • demonstrations of a solar car, a vehicle for a chemical reaction and a Mars rover,
 • show and learn Breakdance dance,
 • car drift demonstrations,
 • demonstrations of chemical experiments,
 • first aid demonstrations,
 • performance of a musical band.

In addition, during the event children enjoyed refreshments in the form of sandwiches, grilled sausages, cold drinks, sweet snacks, ice cream and sugar wool. In addition, each child received a backpack packed with notebooks, fruit juice, mineral water, crisps, personal care products and a TESCO gift card worth PLN 40.

(photos @Magdalena Paszko)